Sosiaalityöntekijöille

Olet miettimässä asiakkaasi sijoittamista lastenkotiimme. Lapset voivat tulla meille avohuollon tukitoimin sijoitettuina tai huostaanotettuina joko lyhyeksi tai pidemmäksikin aikaa. Sijoitus voi tapahtua kiireellisesti mihin vuorokauden aikaan tahansa. Olemme Oulun kaupungin sopimuskumppani.

Meillä on laajaa kokemusta lastensuojelusta haastavasti käyttäytyvien nuorten hoidosta ja kuntoutuksesta. Työskentelymenetelmistämme tärkeimpiä ovat ihmisten arvostava kohtaaminen, omaohjaajuus, psykiatrinen hoitotyö sekä trauman kokeneiden auttaminen ja arjen vakauttaminen. Meillä on mahdollista hyödyntää dialektista käyttäytymisterapiaa (DKT) lastensuojeluun sovellettuna. Sitä voidaan hyödyntää asiakkaiden kanssa, joilla on tunnesäätelyn haasteita: ahdistuneisuutta, impulsiivista käyttäytymistä, itsetunto-ongelmia, ihmissuhteiden ylläpitämisen vaikeuksia tms. Sijaishuollossa DKT menetelmää hyödyntämällä voidaan asiakkaalle opettaa ja lisätä hänen kykyään käyttäytyä vastoin yllykkeitä, joita voimakas tunne aiheuttaa. Asiakas oppii hyväksymään tunteitaan ja sen myötä ratkaisemaan elämässä vastaantulevia ongelmatilanteita rakentavammin keinoin. Tärkeä osa DKT:aa on myös vanhempien opettaminen työskentelemään lapsen haastavien tunteiden kanssa.

Tervetuloa tutustumaan viihtyisään Turvaan!

 

Sijoitettu lapsi usein oireilee käsillä olevaa tilannettaan voimakkaasti, tällöin tehtävämme on työryhmänä vakauttaa lapsen arki mahdollisimman vakaaksi. Tilanteen ja arjen vakauduttua pystytään arvioimaan mahdollisen psykiatrisen tutkimusjakson tai muun psykiatrisen hoidon tai tutkimusten tarvetta. Tällöin arvio lapsen hoidon tarpeesta on kaikkein realistisin. Meillä Turvassa arviota psyykkisen voinnin tukemisesta tekee ohjaajien lisäksi työryhmässämme työskentelevä psykiatrinen sairaanhoitaja. Lapsen arjen ja voinnin vakauduttua voimme erikseen sovitusti ostaa ostopalveluina tutkimuksia psyykkisten oireilujen syiden kartoittamiseksi, oppimisvaikeuksien tunnistamiseksi tai muita tarvittavia kuntoutusarvioita.